Fönster

I Arkiv - Fönster har du möjlighet att se vilka fönster i BOOK-IT som är öppna på din PC.

Använd knappen Skriv ut för att skriva ut markerat fönster.

Använd knappen Spara för att spara markerat fönster, se vidare nedan under Spara.

Använd knappen Stäng fönster för att stänga markerat fönster.

Använd knappen Stäng för att stänga själva fönstret.