eHUB

Funktionsbeskrivning eHUB Katalogposter Regelverk Lån Statistik Övergripande beskrivning eHUB är en modul som öppnas av Support mot en avgift. eHUB är navet till enkel...

Författarfond- Lån per titel

Författarfond Sveriges författarfond begär redovisning på lån och vilka titlar som finns som referens utan utlån. Meddelande om vilka organisationer det gäller får du från fonden. Skicka...

Författarfond- Referenstitlar

Författarfond Sveriges författarfond begär redovisning på lån och vilka titlar som finns som referens utan utlån. Meddelande om vilka organisationer det gäller får du från fonden. Skicka...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Funktionsbeskrivning Fjärrlån- import från Libris

Funktionsbeskrivning: Import Libris fjärrlån Övergripande beskrivning När ett fjärrlån registreras i Libris fjärrlån skickas information till BOOK-IT. Det skapas en komplett beställningspost...

Funktionsbeskrivning+hjälptext Automatiserade jobb

Automatiserade jobb Övergripande beskrivning Denna funktion användas för att ställa in automatisk körning av vissa rutiner. Körningarna ställs in per kontoorganisation och är följande: ...

Parametunderhåll- Systemparamentrar

Systemparametrar Systemparametrarna är gemensamma för hela systemet, det vill säga för alla kontoorganisationer som ingår i installationen. En del av parametrarna ger användaren möjlighet...

Tillfällig stängning

Funktionsbeskrivning: Tillfällig stängning Övergripande beskrivning Här nedan följer en beskrivning av de inställningar och rutiner som du kan vidta i samband med tillfällig stängning av...

Återlämning

  Återlämning Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" Avvikande återlämningsdatum ...

Översätta- Systemtexter

Översätta Detta fönster ska normalt inte vara aktiverat för systemansvariga. Via detta menyalternativ görs ändringar och översättningar av texter i olika delar av personalklienten, t ex de...

Meddelandetexter

Tillbaka till Grunddata Meddelandetexter Lägga till meddelandetexter Skapa kopplingar mellan meddelandetexter och meddelandeformat Ändra meddelandetexter Ändra...

BOOK-IT Eco

Funktionsbeskrivning: BOOK-IT Eco för externa räkningar. Tilläggsmodul. Övergripande beskrivning BOOK-IT kan integreras med affärssystem via tilläggsmodulen BOOK-IT Eco....

Formathandbok

Formathandbok BTJMARC1 [R]    = upprepningsbart fält/ delfält [NR]    = icke upprepningsbart fält/ delfält 001   ...

Adresser

Tillbaka till Grunddata Adresser Lägga till adress Ändra adress Ta bort adress I detta grunddatafönster presenteras bibliotekets olika adresser som finns upplagda i systemet. ...

Funktionsbeskrivning Import Låntagare

Funktionsbeskrivning: Import låntagare (tilläggsmodul) Övergripande beskrivning Med hjälp av  Import låntagare  kan man importera uppgifter om låntagare från ett externt system,...

Katalogisera, via mallar MARC21

Katalogisera, via mallar (MARC21) Detta avsnitt behandlar fönstret Katalogisera, via mallar . Klicka här för att läsa introduktionsavsnittet till katalogisering. Fliken Katalogisering ...

Katalogisera, via mallar

Katalogisera, via mallar Detta avsnitt behandlar fönstret Katalogisera, via mallar . Klicka här för att läsa introduktionsavsnittet till katalogisering. Om din installation av BOOK-IT...

Redigeringsformat, beskrivning

Tillbaka till Grunddata   Redigeringsformat, beskrivning   I detta grunddatafönster visas alla katalogpostformat som används i systemet. Dessa format används på många olika...

Arena-inställningar i BOOK-IT

Under detta avsnitt finns en sammanställning med länkar till de fönster i BOOK-IT där inställningar kan göras för bibliotekets Arena.  Se Arena-hjälpen för fullständig hjälp för...

 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

Helt nya funktionsbeskrivningar i BOOK-IT 9.0 är (det kan ha skett kompletteringar i övriga funktionsbeskrivningar):

Barn blir vuxen

Funktioner för skola

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices