Back

Arena-inställningar i BOOK-IT

Under detta avsnitt finns en sammanställning med länkar till de fönster i BOOK-IT där inställningar kan göras för bibliotekets Arena. 

Se Arena-hjälpen för fullständig hjälp för Arena-administratörer.

BOOK-IT

Administration | Användare (Arena-användare: flikarna Webb, allmänt och Webb, filter).

Administration | Grunddata | Webb | Bildleverantör

Administration | Grunddata | Webb | Medieklasser

Administration | Grunddata | Webb | Text/reservationsinställningar

Administration | Grunddata | Webb | Låntagaruppgifter

Administration | Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer
Se avsnitten: Visa karta, Online-betalning, Standardvärden självregistrering, Standardvärden diverse: Cirkulationsställe.

Administration | Grunddata | Allmänt | Avdelningar (Markera Visa externt)

Administration | Grunddata | Allmänt | Enhetsgrupper (länkat till Funktionsbeskrivning Enhetsgrupper i Arena)

Administration | Grunddata | Cirkulation | Cirkulationsställen

Administration | Grunddata | Cirkulation | Placeringar (Markera Visa externt)

Administration | Grunddata | Katalog | Redigeringsformat, beskrivning

 

Katalogfält: förhållande mellan BOOK-IT och Arena

BTJMARC1

MARC21 


 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

Helt nya funktionsbeskrivningar i BOOK-IT 9.0 är (det kan ha skett kompletteringar i övriga funktionsbeskrivningar):

Barn blir vuxen

Funktioner för skola

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices