Back

Författarfond- Lån per titel

Författarfond


Sveriges författarfond begär redovisning på lån och vilka titlar som finns som referens utan utlån. Meddelande om vilka organisationer det gäller får du från fonden. Skicka filerna med e-post till Sveriges författarfond. E-postadressen är bibdata@svff.se.

Generera filer

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Författarfond
3. Välj Lån per titel

I fönstret som öppnas väljer du i listrutan vilket år statistiken gäller. Klicka på Generera. Du får nu möjlighet att välja var filerna ska sparas. Filerna sparas enligt inställning i systemparametern FILE_PATH, om du inte väljer att spara på annan plats. När genereringen är avslutad syns en dialogruta med meddelandet Körning klar.

När genereringen är avslutad syns en dialogruta med meddelandet Körning klar.


Klicka på OK. Klicka på Stäng.

Lån per titel redovisar antal lån per titel som det skett utlån av. 

Skapade filer

När du sparar filerna får de namn enligt nedan:

Referenstitlar:
ff_ref2014.1401071640

Filnamnet är uppbyggt enligt följande:

ff_ref - anger att det är referenstitlar det handlar om
2014 - anger att körningen avser år 2014
1401071640 - anger datum och tid då filen skapades

Lån:
ff_loan2014.1401071633


Filnamnet är uppbyggt enligt följande:

ff_loan - anger att det är  lån det handlar om
2014 - anger att körningen avser år 2014
1401071633 - anger datum och tid då filen skapades
 


 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

Helt nya funktionsbeskrivningar i BOOK-IT 9.0 är (det kan ha skett kompletteringar i övriga funktionsbeskrivningar):

Barn blir vuxen

Funktioner för skola

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices