Back

Översätta- Systemtexter

Översätta

Detta fönster ska normalt inte vara aktiverat för systemansvariga. Via detta menyalternativ görs ändringar och översättningar av texter i olika delar av personalklienten, t ex de engelska texterna.För att byta språk till engelska i klienten används menyvalet Verktyg | Ändra språk.

 

System-texter

1. Välj Verktyg | Översätta | Systemtexter.
2. Välj Texter i listrutan Visa.
3. Skriv i fältet Som börjar med in början på texten du vill ändra eller översätta.
4. Klicka på Sök.
5. Kontrollera att det är rätt text du fått träff på. Du kan bläddra framåt med knappen Nästa.
6. Kontrollera att rätt språk är valt i den högra listrutan Språk.
7. Skriv in den nya texten i det högra inmatningsfältet Text.
8. Klicka på OK och därefter på Spara eller OK.

Tips

Tänk på att de ändringar du gör slår igenom för alla kontoorganisationer.

Var noga med att dokumentera dina justeringar eftersom de riskerar att återställas till standard vid uppgraderingar


 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

Helt nya funktionsbeskrivningar i BOOK-IT 9.0 är (det kan ha skett kompletteringar i övriga funktionsbeskrivningar):

Barn blir vuxen

Funktioner för skola

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices