Back

Redigeringsformat, beskrivning

Tillbaka till Grunddata

 

Redigeringsformat, beskrivning

 

I detta grunddatafönster visas alla katalogpostformat som används i systemet. Dessa format används på många olika ställen och i ett flertal olika sammanhang - i personaldelen, Arena och BOOK-IT PUB. De flesta formaten är fasta och kan ej ändras. Det finns dock en möjlighet att använda egna varianter av följande format: ISBD, Rubrik och ALMA-Postvisning. Originalvarianten av dessa format kan inte förändras, ändringar görs endast i egna kopior av dessa.

ISBD= International Standard Bibliographic Description: Klassiskt bibliografiskt format. Används i Expertsök
Rubrik: Tydligt format med ledtexter till fälten. Används i Expertsök
ALMA-Postvisning: Format för visning av fullposten i Axiell Arena. Här kan du mappa vilka marc-fält som ska visas i Arenas katalogfält.

 

Mer information om format i Arena och BOOK-IT PUB finns i dokumentet Förhållandet mellan MARC-fält och katalog-fält i Arena och BOOK-IT PUB som kan hämtas på hjälpsidan Katalog.

För största möjliga utbyte av nedanstående anvisningar krävs åtminstone en viss förtrogenhet med det marc-format systemet arbetar med. Se formatöversikten för detaljer om katalogposternas struktur.

Längre ner på denna sida finns en anvisning som kan vara till stöd vid arbete med redigeringsformat.

 

Skapa egna redigeringsformat

För att skapa ett nytt redigeringsformat är det enklast att kopiera ett befintligt och redigera detta efter egna önskemål:

 1. Välj Gå till fönstret Administration | Grunddata | Katalog | Redigeringsformat, beskrivning...
 2. Välj ett format som liknar det du ska skapa.
 3. Klicka på Kopiera.
 4. Ange ett lämpligt namn på formatet.
 5. Ange en beskrivning av formatet. Alternativt kan du skriva in ett bindestreck i det aktuella fältet.
 6. Markera kryssrutan E-sök mm om du vill att det aktuella formatet ska vara valbart i olika sammanhang i personaldelen. Exempel: visning av katalogpost eller rutinen Skriv ut i Expertsök.
 7. Klicka på OK.
 8. Välj fliken Beskrivning för att påbörja ändringen av de uppgifter som känneteckna ditt nya format. Längre ner finns en komprimerad beskrivning av betydelsen och hanteringen av fönstrets olika fält.
 9. Klicka på Spara eller OK när du är klar.
 10.  

Expertsök-format

Om du arbetat med ett format som används i Expertsök och markerat kryssrutan E-sök mm kommer dina kollegor att kunna använda det för att titta på katalogposter. Om du önskar att de ska ha ditt nya format förvalt ska du gå till Administration | Användare och ange detta format i listrutan Visningsformat i fliken Allmänt för de användare det berör.

 

Arena-format

Om du arbetat med ett format som används i Arena eller BOOK-IT PUB måste du göra enligt följande för att ta det nya formatet i bruk:

 1. Gå fönstret Administration|Användare och välj den eller de Arena/BOOK-IT PUB-användare du vill ska visa poster i ditt nya format.
 2. Gå till fliken Webb, allmänt och listrutan Arena och BOOK-IT PUB, Visningsformat. Här väljer du att vilket format som ska användas för visning av titelsidan i Arena
 3. Spara. Ändring slår igenom omedelbart efter omstart av applikationen. Det innebär att du kontrollerar dina justeringar i personaldelen genom att logga ur och in igen, och i Arena och BOOK-IT PUB genom att uppdatera sidan.

Du kan även skapa ett helt nytt redigeringsformat från grunden, istället för att kopiera och modifera ett befintligt. 

 

Ändra redigeringsformat

Observera! Originalformaten är inte ändringsbara utan varje ändring måste inledas med att du tar en kopia av ett format och anpassar sedan kopian efter dina behov. Se ovan för instruktion i hur man kopierar ett format. 

Gör så här för att ändra i ett redigeringsformat:

 1. Markera det aktuella formatet.
 2. Klicka på Ändra...
 3. Utför din ändring. Använd vid behov den särskilda anvisningen
 4. Klicka på Spara eller OK. Ändring slår igenom omedelbart efter omstart av applikationen. Det innebär att du kontrollerar dina justeringar i personaldelen genom att logga ur och in igen, och i Arena och BOOK-IT PUB genom att uppdatera sidan.

Ta bort redigeringsformat

Gör så här för att ta bort redigeringsformat:

 1. Markera det aktuella formatet.
 2. Klicka på Ta bort.
 3. Klicka på Spara eller OK.

Bara format som du eller någon annan vid biblioteket själv skapat får tas bort.

Tillbaka till Grunddata

 


 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

Helt nya funktionsbeskrivningar i BOOK-IT 9.0 är (det kan ha skett kompletteringar i övriga funktionsbeskrivningar):

Barn blir vuxen

Funktioner för skola

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices