Back

Katalogfält och medietyper i BOOK-IT och Arena.pdf

Katalogfält och medietyper i BOOK-IT och Arena.pdf (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Magdalena, 18/04/17 22:06
Average (0 Votes)
Generating preview will take a few minutes.
Comments
No comments yet. Be the first.

Version 1.0

Last Updated by Magdalena
18/04/17 22:06
Status: Approved
Download (342k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 3 Years Ago 342k

 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

Helt nya funktionsbeskrivningar i BOOK-IT 9.0 är (det kan ha skett kompletteringar i övriga funktionsbeskrivningar):

Barn blir vuxen

Funktioner för skola

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices