Fakturakontroll

Detta fönster använder du, som valt manuell fakturakontroll, för att kontrollera och justera beloppen för ankomstregistrerade medier.

Detta fönster använder du, som valt automatisk fakturakontroll för att kunna söka upp och kontrollera innehållet i automatiskt attesterade fakturor.

1. Välj Förvärv | Inköp i huvudmenyn
2. Välj Fakturakontroll...


Fliken Sökning

Välj den kontoorganisation, enhet eller avdelning i listrutan du vill fakturakontrollera för.
Du kan bara fakturakontrollera för de enheter/avdelningar som du är behörig till enligt Användare | Orderrättigheter.

Klicka på Lägg till.

Om du ångrar något val markerar du raden och klickar på Ta bort.

I den högra grupprutan kan du göra ytterligare inställningar om du vill förfina din sökning:

Leverantör (hämtas från grunddatafönstret Leverantörer)

Sista betalningsdag (om detta fält fyllts i vid ankomstregistreringen. Datumformatet är ÅÅÅÅMMDD.)

Fakturanummer

Titelnummer

Artikelnummer


Författare. Ange efternamn, förnamn alternativt endast efternamn.

Titel. Ange början på titeln, även obestämd/bestämd artikel. Alternativt kan du trunkera inledningen med *.


Med hjälp av radioknappar ska du ställa in om du vill söka efter:

attesterade fakturor,
oattesterade fakturor
båda
alternativen samtidigt

Klicka på Sök.

Antalet träffar visas i det vita visningsfältet.

Klicka på Träfflista för att se träffarna.Fliken Träfflista

I fliken Träfflista presenteras de träffar som motsvarar de sökkriterier du angav för sökningen. De presenteras med uppgifter om:

Fakturanummer, Leverantör, Datum, Beställt belopp, Beställningsvaluta, Beställt belopp i systemets standardvaluta, Fakturerat belopp, Faktureringsvaluta, Fakturerat belopp i systemets standardvaluta, Attesterad av, Attesteringsdatum samt eventuellt datum för Betalningsdag.

Gör så här för att attestera en faktura utan att ändra något:

Markera aktuell rad
Klicka på Attestera.
Klicka på Spara eller OK

Gör så här för att se innehållet i en faktura:
Markera aktuell rad
Klicka på Detalj

Här kan du ändra pris och lägga till en eventuell kommentar. Läs mer under Detalj.

Gör så här för att ta bort en faktura:
Markera aktuell rad
Klicka på Ta bort
Klicka på Spara eller OK.


Fliken Detalj

I fliken Detalj ser du detaljerade uppgifter om en viss faktura:

Fakturanummer, Leverantör, Belopp, Valuta, samt ett Kommentar där du kan skriva in anmärkningar om fakturan.

Innehållet i fakturan presenteras. Här visas uppgifter om:

Artikelnummer, Bandtyp, Författare, Titel, Antal levererade exemplar, Antal reklamerade exemplar, Beställt belopp, Beställningsvaluta, Beställt belopp i faktureringsvaluta, Fakturerat belopp i faktureringsvaluta.

Gör så här för att skriva in en kommentar:
Skriv i fältet Kommentar
Klicka på Uppdatera till höger om inmatningsfältet.
Klicka på Spara eller OK

Gör så här för att ändra priset på en artikel:
Markera summan i kolumnen Fakt. FV
Klicka på Ändra (under visningsfönstret)
Skriv in det nya priset
Klicka på OK.

Klicka på Attestera

Klicka på Spara eller OK.