Koder för målgrupp:

fält 008 position 22

Barn- och ungdomar: j
Andra koder som gäller barn- och ungdomar förekommer också men används normalt inte.

Vuxna: _
Koden g förekommer också men blank rekommenderas.
 

 

Litterär kategori/genre:

Tryck: fält 008 position 33

000/06 (medietyp) = någon av koderna a, t.
000/07 (bibliografisk nivå) innehåller ej någon av koderna b, i, s


Skönlitteratur: 1 (=skönlitteratur) alternativt olika koder för olika skönlitterära genrer:
d – dramatik, e – essäer, f -  romaner, h – kåserier, i – brev, j – noveller, m – mer än en genre, p – lyrik, s – tal
Facklitteratur: 0

 

Ljudböcker: fält 008 position 30

000/06 (medietyp) = i

Skönllitteratur: d - talpjäs), f - könlitterär prosa), o – folksaga, p – dikter
Facklitteratur: övriga