Fil-import


Fönstret Fil-import kan användas för import av poster, som sker i två steg:

1. Nedladdning av en fil från aktuell leverantör till den egna datorn (eller det egna nätverket) och
2. Överföring av filen till BOOK-ITs katalogdatabas.

Med hjälp av denna funktion kan du hämta enstaka poster från LIBRIS (via till exempel http://export.libris.kb.se/export/export.aspx) och skicka in dem i BOOK-IT.

Du kan också använda fönstret Fil-import till att ladda in filer bestående av många katalogposter. Posterna måste vara i formatet MARC21 eller BTJMARC1 och i överföringsformaten ISO2709, XML eller Radformat.


Förutsättningar för import:

  • Innehållet i systemparametern HOST_NAME  skall vara adressen till din egen BOOK-IT-server (tex opac.almtuna.se eller ett ip-nummer)
  • Systemparametern  HOST_FTP_USER skall normalt innehålla bookit eller bookit0. Om biblioteket delar server med andra bibliotek eller driftas på Axiells serverhotell ska värdet vara bookitX, där X ersätts av ditt biblioteks nummer.
  • Systemparametern HOST_FTP_PASSWORD skall innehålla server-användaren bookit:s lösenord.

Kontakta Axiell Support om du är osäker på dessa uppgifter.

Observera att överföringen sker via aktiv ftp. Det förutsätts alltså att kommunikation av detta slag från klienten till servern tillåts i ditt nätverk.

Gör sedan så här:

1. Importera posterna eller filerna till din egen pc

2. Öppna fönstret Filimport

3. Klicka på Bläddra och sök fram den post eller fil som ska importeras

4. Välj postleverantör, MARC-format, överföringsformat och katalogposttyp.

Tillgängliga MARC-format är MARC21, BTJMARC1 och DANMARC2. 
Tillgänliga överföringsformat är ISO2709, XML och Radformat.
Tillgängliga postleverantörer hämtas från grunddatafönstret Grunddata|Katalog|Leverantörer, katalogposter. 

Vid import från LIBRIS rekommenderas:
Postleverantör: LIBRIS, Marc-format – MARC21, Överföringsformat – ISO2709, Katalogposttyp – välj lämplig katalogposttyp. Väljer du  ingen katalogposttyp blir det automatiskt Standard.

Vid import från andra källor kan du använda postleverantör Special eller skapa en särskild postleverantör för ändamålet i fönstret  Grunddata|Katalog|Leverantörer, katalogposter. 

Om du vill ladda in en XML-fil ska du välja överföringsformatet XML istället för ISO2709.

5. Om du önskar att det skapas inköpsunderlag i Inköpsmodulen ska du kryssa i rutan Skapa inköpsunderlag samt välja medieleverantör.

6. Klicka på Ladda och vänta tills resultatet presenteras i form av en ruta med texten "Filöverföringen klar".


Inom tio minuter är posten sökbar.