Generera

1. Välj Administration  i huvudmenyn
2. Välj Årsstatistik
3. Välj Generera

En förutsättning för denna funktion är att systemparametern STAT_URL är korrekt.

Se gärna över inställningarna i fönstret Grunddata | Statistik | Objektkodsgrupper (gäller databaser med BTJMARC1 som lagringsformat för katalogposterna) innan du genererar statistiken.

Kontrollera också att inställningen i fönstret Grunddata | Statistik | Åldersgrupper statistik har åldersgruppsindelning 17 år och lägre samt 18 år och högre eftersom denna åldersgruppsindelning behövs för korrekt svar om lån till barn.

Välj eventuell enhetsgrupp. Om statistikredovisning inte ska göras för hela konto-organisationen, till exempel om det finns renodlade skolbibliotek i samma kontoorganisation som folkbiblioteket, så ska du generera statistiken för aktuell enhetsgrupp. Läs mer under grunddatafönstret Enhetsgrupper.

Observera att årsstatistikredovisninggen bygger på en kombination av fördefinierade statistikprofiler samt sökfrågor i databasen. Dessa sökfrågor är ändringsbara.
Gå till fönstret Grunddata | Statistik | Sökfrågor för årsstatistik om du vill ändra sökfrågorna och känner dig säker på detta. Du bör då kontrollera i Expertsök alternativ Mängd exemplar att de ger önskat resultat innan du genererar  årsstatistiken.

Ange för vilket år du vill göra en bearbetning.

Markera om du vill ha bearbetningen utan eller med särredovisning. Särredovisning innebär att statistiken för varje enhet i konto-organisationen, eller i vald enhetsgrupp, redovisas separat. Normalt vill man inte välja detta alternativ.

Klicka på Utför. Du får en varning om att det kan ta lång tid att generera rapporten. Klicka på Ja för att sätta igång genereringen. Du kan arbeta i BOOK-IT medan genereringen pågår.

När bearbetningen är klar skickar systemet ett e-postmeddelande till användarens e-postadress.

Tänk på att årsstatistikkörningar kan göras om, vilket innebär att man "kör över" tidigare gjorda bearbetningar. Detta gäller inom en kontoorganisation och mellan enhetsgrupper, medan en årsstatistikkörning på en kontoorganisation inte påverkar en annan kontoorganisations bearbetning. Om du ska ta ut statistik för flera enhetsgrupper måste du spara ner resultatet från den första innan du fortsätter med nästa enhetsgrupp.