Tillbaka till Grunddata

Sökfrågor för årsstatistik


I detta fönster presenteras 26 sökfrågor som har skapats som komplement till statistikprofiler för att kunna få ut siffror ur BOOK-IT som svar på frågor i Kungliga bibliotekets årliga enkät för biblioteksstatistik. Undvik att göra ändringar här (läs nedan i fjärde stycket) - fönstret ska främst användas som information för hur sökfrågorna konstruerats.

Under menyvalet Administration | Årsstatistik genereras  en kombination av statistikprofiler och dessa fördefinierade sökningar; resultatet visas i ett kalkylark, i samma ordning som frågorna presenteras i enkäten i januari 2016.

För vissa frågor i enkäten finns det inte ett självklart sätt att få ut svar via sökfråga, så därför ger detta fönster möjlighet att revidera sökfrågorna. 

Observera att om du vill göra ändringar i sökfrågorna ska du  börja med att skriva in din egen variant av sökfråga i Expertsök/Mängd exemplar, för att kunna konstatera att frågan är korrekt konstruerad. Är du det minsta osäker på om du gör rätt så ändra inte, utan gör istället motsvarande sökning i Mängd exemplar (för frågor som gäller exemplar) eller Expertsök (för frågor som gäller titlar). Du ska INTE ändra början av söksträngen (<org>). Det är med hjälp av denna som rätt organisationsnivå hämtas (konto-organisation eller enhetsgrupp) med utgångspunkt i inställningarna vid genereringen av årsstatistik.

Ändra sökfrågor

Gör så här för att ändra sökfrågor:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Statistik| Sökfrågor för årssstatistik
3. Klicka på Ändra...
4. Gör/klistra in dina ändringar. Observera att du ska börja med att skriva in din egen variant av sökfråga i Expertsök elleer Mängd exemplar, för att kunna konstatera att frågan är korrekt konstruerad. 
5. Klicka på OK, och därefter på Spara eller OK

Tillbaka till Grunddata